Site logo

Mizzou Invitational

  • Completed
  • Nov. 16–18, 2017
  • SCY
  • Columbia, MO
A Final SCY
Name Team Time FINA Imp
1 Hannah Stevens Missouri logo 1:52.31
885 +7.4% SB
2 Jen King Missouri logo 1:54.13
844 +5.4% SB
3 Amanda Smith Missouri logo 1:55.87
806 +4.2% SB
4 Samantha Wilts Missouri logo 1:56.39
795 +6.1% PB
5 Kylie Dahlgren Missouri logo 1:56.66
790 +5.6% SB
6 Samantha Burke Wyoming logo 1:58.32
757 +3.3% PB
7 Marcela Gramcko Wyoming logo 1:59.03
744 +4.0% PB
8 Connor Tarver Wyoming logo 2:00.68
714 +5.2% SB
B Final SCY
Name Team Time FINA Imp
9 Solie Laughlin UC-Davis logo 1:57.49
773 +3.6% SB
10 Kelly Anna Sheldon Wyoming logo 1:58.59
752 +5.7% SB
11 Anna McDonald Nebraska logo 1:59.31
738 +3.5% SB
12 Autumn Haebig Nebraska logo 2:00.21
722 +4.4% SB
13 Samantha Coloma Missouri logo 2:01.08
707 +4.1% SB
14 Jackie Jeschke Nebraska logo 2:01.49
699 +4.0% SB
15 Morgan McCafferty Nebraska logo 2:01.72
695 +3.3% SB
16 Yekaterina Rudenko Drury logo 2:03.82
661 +1.9% SB
C Final SCY
Name Team Time FINA Imp
17 Katelyn Blattner Wyoming logo 2:01.30
703 +3.8% SB
18 Lindsey Stalheim Nebraska logo 2:01.67
696 PB
19 Michelle McCord Illinois logo 2:02.93
675 +1.8% PB
20 Mia Cunnan UC-Davis logo 2:03.37
668 +2.1% SB
21 Jamie Kolar Illinois logo 2:03.61
664 +2.9% SB
22 Lily Salzer Wyoming logo 2:05.40
636 +5.8% SB
23 Cassie Hendricks South Dakota State logo 2:05.47
635 +4.3% SB
24 Katya Vakshteyn South Dakota State logo 2:08.39
593
D Final SCY
Name Team Time FINA Imp
25 Kate Joyce Illinois logo 2:08.43
592
26 Natalie Edwards Illinois logo 2:08.83
587 +1.9% SB
27 Jordan Owyoung UC-Davis logo 2:08.87
586 +1.7% PB
28 Kalen Critchley South Dakota State logo 2:10.25
568 +5.4% SB
29 Daniela Santillan Lahud South Dakota State logo 2:11.13
556 +3.9% SB
30 Annika Skogg South Dakota State logo 2:12.42
540 +3.7% SB
31 Lily Schimke South Dakota State logo 2:14.89
511 +4.4% SB
Preliminaries SCY
Name Team Time FINA Imp
1 Hannah Stevens Missouri logo 1:52.49
881 +7.2% SB
2 Jen King Missouri logo 1:55.04
824 +4.7% SB
3 Kylie Dahlgren Missouri logo 1:55.61
812 +6.4% SB
4 Samantha Wilts Missouri logo 1:55.90
806 +6.5% PB
5 Amanda Smith Missouri logo 1:57.16
780 +3.1% SB
6 Marcela Gramcko Wyoming logo 1:58.51
753 +4.4% PB
7 Samantha Burke Wyoming logo 1:59.00
744 +2.8% PB
8 Connor Tarver Wyoming logo 1:59.35
738 +6.2% SB
9 Anna McDonald Nebraska logo 1:59.56
734 +3.3% SB
10 Kelly Anna Sheldon Wyoming logo 1:59.63
733 +4.9% SB
11 Jackie Jeschke Nebraska logo 1:59.65
732 +5.4% SB
12 Solie Laughlin UC-Davis logo 2:00.28
721 +1.3% SB
13 Autumn Haebig Nebraska logo 2:00.50
717 +4.2% SB
X Alli Kopas Nebraska logo 2:01.05
707 PB
14 Morgan McCafferty Nebraska logo 2:01.12
706 +3.7% SB
15 Samantha Coloma Missouri logo 2:01.84
693 +3.5% SB
16 Yekaterina Rudenko Drury logo 2:02.68
679 +2.8% SB
17 Lindsey Stalheim Nebraska logo 2:02.84
677
18 Tamlyn Price Oklahoma Baptist logo 2:03.70
663
19 Katelyn Blattner Wyoming logo 2:03.73
662 +1.9% SB
20 Michelle McCord Illinois logo 2:04.17
655 +0.8% SB
21 Jamie Kolar Illinois logo 2:04.28
653 +2.4% SB
22 Mia Cunnan UC-Davis logo 2:04.53
649 +1.2% SB
X Isabelle Murray Nebraska logo 2:04.66
647
24 Katya Vakshteyn South Dakota State logo 2:05.14
640
25 Cassie Hendricks South Dakota State logo 2:06.30
622 +3.7% SB
26 Lily Salzer Wyoming logo 2:06.70
617 +4.9% SB
X Megan Ouhl Drury logo 2:07.49
605
27 Kate Joyce Illinois logo 2:07.86
600
28 Tiffany Nguyen South Dakota State logo 2:07.87
600 +5.8% PB
29 Faith Moss Oklahoma Baptist logo 2:07.93
599 +0.6% SB
30 Natalie Edwards Illinois logo 2:09.10
583 +1.7% SB
31 Jordan Owyoung UC-Davis logo 2:09.99
571 +0.8% SB
32 Daniela Santillan Lahud South Dakota State logo 2:10.78
561 +4.2% SB
33 Annika Skogg South Dakota State logo 2:10.95
558 +4.8% SB
X Monica Guyette Illinois logo 2:11.17
556 +1.4% SB
34 Kalen Critchley South Dakota State logo 2:13.58
526 +3.0% SB
35 Lily Schimke South Dakota State logo 2:14.66
514 +4.5% SB
X Linda Lidstrom South Dakota State logo 2:16.52
493 PB
Kaylyn Flatt Nebraska logo NS