Site logo

Ohio State vs. Akron, Kenyon

Timed Finals SCY
Name Team Time Pts Imp
1 Thomas Watkins Ohio State logo 1:52.20
669 -0.0%
X Paul Delakis Ohio State logo 1:52.66
661
2 Luis Weekes Kenyon logo 1:53.47
647 -0.4%
X Matthew Abeysinghe Ohio State logo 1:53.88
640
X Trey Gribble Ohio State logo 1:55.30
616 -1.5%
3 Bryan Fitzgerald Kenyon logo 1:55.69
610 +0.2% SB
X Drew Loy Ohio State logo 1:58.06
574
4 Nicholas Vale Kenyon logo 1:58.52
568
5 Mark Lang Kenyon logo 1:59.17
558 -0.8%
6 Colin Reardon Kenyon logo 2:04.76
487 -0.3%