Site logo

Ohio State vs. Akron, Kenyon

Timed Finals SCY
Name Team Time Pts Imp
1 Sem Andreis Ohio State logo 20.27
658 +1.6% SB
2 Josef Pohlmann Ohio State logo 20.82
607 -0.2%
3 Thomas Weiss Kenyon logo 21.22
573 +6.0% SB
4 David Fitch Kenyon logo 21.78
530 -4.0%
5 Eliason Rocke Kenyon logo 22.07
510
6 Maxwell Stafford Kenyon logo 22.14
505 -2.6%
7 Jonathan Sugar Ohio State logo 22.33
492
Colin McDermott Ohio State logo DQ
Cherantha DE SILVA Kenyon logo NS