Site logo

2016 NCAA Division III Championships

Teams

Team Gold Silver Bronze Score Pts Detailed Report
1 Denison logo Denison 5 1 2 455 743.3
2 Kenyon logo Kenyon 2 5 3 418 740.8
3 Emory logo Emory 3 4 340 750.9
4 Johns Hopkins logo Johns Hopkins 2 4 1 263 750.9
5 MIT logo MIT 1 1 2 241 724.7
6 Williams logo Williams 1 3 205 740.0
7 TCNJ logo TCNJ 2 179 747.1
8 Washington (Mo) logo Washington (Mo) 1 1 1 161 737.5
9 New York logo New York 126 723.1
10 C-M-S logo C-M-S 1 1 121 743.0
11 Rowan logo Rowan 1 1 95 733.0
12 Tufts logo Tufts 93 714.9
13 Keene State logo Keene State 2 91 750.2
14 Calvin logo Calvin 60 719.6
15 Chicago logo Chicago 60 718.7
16 Saint Thomas logo Saint Thomas 60 707.3
17 Washington & Lee logo Washington & Lee 2 1 57 817.8
18 Wheaton (IL) logo Wheaton (IL) 55 713.0
19 Stevens Institute logo Stevens Institute 53 723.7
20 Connecticut College logo Connecticut College 52 734.8